Mount Athos Cruise

vylety

Nádherný výlet za dávnou křesťanskou historií a přírodními krásami řeckého Chalkidiki. Čeká Vás celodenní lodní výlet kolem pobřeží poloostrova, zvaného též řecky Agios Oros, mýtického Řecka, opředeného mnoha pověstmi. Na Athosu stála řecká města Dion, Hellenis, Kleones, Charadia, Olofyxos a Sanne. Prvními obyvateli byli Pelasgové, později přišli do této oblasti kolonisté z Chalkidy a odtud název pro celé Chalkidiki. Místo je nazývané též zahrada Panny Marie a podle pověstí též bývalé sídlo bájných obrů - Gigantů, poražených olympskými bohy v souboji o nadvládu nad lidstvem. Po krátkém transféru autobusem do přístavu Ormos Panagias se na palubě luxusní lodi vypravíme přímo až k úpatí bájné hory Athos, jež se tyčí na samotném nejjižnějím mysu poloostrova do úctyhodné výšky 2033 m. n. m. - druhé nejvyšší hory v celém Řecku. Její vrcholek pokrývá sníh až do prvních letních měsíců. Při plavbě si budete moci vychutnat pohled na osm pravoslavných klášterů, postavených na úbočích západního pobřeží. Místa, kde se psala historie křesťanství. Kláštery dodnes ukrývají poklady nevyčíslitelné hodnoty a to zejména vzácné svitky a církevní relikvie z období Byzantského Impéria. Zajímavostí rovněž je, že na poloostrov platí přísný zákaz vstupu žen, jež se datuje od konce 12. století.

Půldenní výlet se zastávkou na Athosu. Návrat v odpoledních hodinnách.