Thessaloniki (Soluň)

vylety

Návštěva 2 největšího města Řecka, jednoho z bývalých hlavních měst Římské říše a Byzance. Města apoštola Pavla a svatého Dimitrije. Možnost individuální prohlídky nádherného řeckého archeologického muzea, dále prohlídka rušného centra s množstvím řeckých obchodů od značkových až po velký soluňský ryze řecký bazar.